โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
วัดปัจจิมเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0810601005
โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาส กันทรวิชัย
2 โรงเรียนวัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์ บรบือ
3 โรงเรียนปทุมพิทยากร บรบือ บรบือ 043770579
4 โรงเรียนปริยัติธรรมทัพป่าจิกวิทยา พยัคฆภูมิพิสัย
5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหัวดงนาค่าย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย +66(0)869876780
6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
7 โรงเรียนวาปีคณานุสรณ์วิทยา หนองแสง วาปีปทุม
8 โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน 0810601005
9 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสิทธิ์ เมืองมหาสารคาม
10 โรงเรียนอุทัยทิศวิทยา เมืองมหาสารคาม