โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
วัดปัจจิมเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0810601005
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : 444
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :