โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
วัดปัจจิมเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0810601005
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ชนะ ชนะชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :