โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
วัดปัจจิมเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0810601005
ภาพกิจกรรม
การส่งรายงาน ใบงาน กิจกรรมครู
คณะครู ไปออกเยี่ยมนักเรียน พร้อมใบงาน การบ้านแก่นักเรียนในช่วงหยุดเรียน โควิด ๑๙
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2564,15:31   อ่าน 43 ครั้ง