โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
วัดปัจจิมเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0810601005
ภาพกิจกรรม

รับสมัคร
( จำนวน 0 รูป / ดู 84 ครั้ง )
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
( จำนวน 5 รูป / ดู 66 ครั้ง )
ภาพถ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 72 ครั้ง )
ทำเนียบสามเณรนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
( จำนวน 5 รูป / ดู 81 ครั้ง )
ทำเนียบสามเณรนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
( จำนวน 8 รูป / ดู 85 ครั้ง )
กิจกรรมวันสอบนักเรียน2/2564
( จำนวน 5 รูป / ดู 79 ครั้ง )
กิจกรรมฉันภัตตาหารเพล 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 81 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมบ่มนิสัยก่อนเข้าเรียน 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 70 ครั้ง )
ถวายภัตตาหารเพลประจำวัน เว้นระยะห่างตามมาตราการ
( จำนวน 8 รูป / ดู 59 ครั้ง )
ข่าวสมัครเรียน 65
( จำนวน 0 รูป / ดู 65 ครั้ง )
กิจกรรมรวมแถวหน้าชั้น
( จำนวน 2 รูป / ดู 68 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมมอบทุนการศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู 76 ครั้ง )