โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
วัดปัจจิมเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0810601005
ภาพกิจกรรม

การส่งรายงาน ติดตามใบงานครู การบ้าน แบบฝึกหัดในช่วงโควิด 19
( จำนวน 5 รูป / ดู 50 ครั้ง )
การส่งรายงาน ใบงาน กิจกรรมครู
( จำนวน 0 รูป / ดู 43 ครั้ง )

( จำนวน 0 รูป / ดู 48 ครั้ง )

( จำนวน 0 รูป / ดู 42 ครั้ง )